Szkolenie teoretyczne

Szkolenie jest prowadzone wg “ Programu Szkolenia Spadochronowego” zatwierdzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.
1. Prawo lotnicze
2. Budowa i eksploatacja spadochronów
3. Człowiek – możliwości i ograniczenia
4. Meteorologia
5. Procedury operacyjne
6. Zasady skoku -teoria skoku
7. Ogólne bezpieczeństwo skoków spadochronowych – technika skoku

Szkolenie praktyczne

1. Nauka oddzielania się od samolotu
2. Trapez (czynności po otwarciu spadochronu)
3. Skocznia (nauka lądowania)
4. Nauka zwijania spadochronu po skoku
5. Skoki wykonywane są z wysokości 800-1200 m z samolotu An-2 lub GAWRON na nowoczesnych spadochronach typu \"skrzydło\"

Dodatkowe wymagania

Kandydaci na skoczków spadochronowych powinni na pierwsze zajęcia przynieść:
1. dokument potwierdzający tożsamość
2. dokument potwierdzający wykształcenie
3. orzeczenie lekarskie z certyfikowanego ośrodka medycyny lotniczej lub lekarza orzecznika
4. pieniądze za kurs

Na ćwiczenia naziemne  należy przynieść:

  • Dres
  • Buty usztywniające staw skokowy
  • Dwie opaski elastyczne

Osoby zgłaszające się na badania w GOBLL powinny posiadać:

  • zdjęcia RTG kręgosłupa; odcinka lędźwiowo-krzyżowego w pozycji stojącej AP i boczne.