Szybowcowe szkolenie podstawowe do uzyskania III klasy

Szkolenie szybowcowe jest zazwyczaj pierwszym krokiem na drodze do kariery lotniczej. Umożliwia poznanie podstawowych zasad pilotażu, wiedzy m.in. z zakresu meteorologii, nawigacji i przepisów lotniczych.

Główne wymagania stawiane wobec kandydata:

Kandydat musi przed wykonaniem pierwszego lotu samodzielnego skończyć 16 lat. Do wieku 18 lat wymagana jest przy tym pisemna zgoda rodziców. Kandydat musi przejść wstępne badania lekarskie w jednym z ośrodków medycyny lotniczej, np.: Głównym Ośrodku Badań Lotniczo-Lekarskich we Wrocławiu, 

Wymagania zdrowotne dotyczą w szczególności:

  • dobrej wydolności i prawidłowego funkcjonowania układu krążenia
  • sprawności psychicznej i motorycznej
  • braku poważnych wad wzroku (możliwe jest dopuszczenie do latania w okularach bądź też szkłach korekcyjnych), drożność jamy nosowej, prawidłowo funkcjonujący błędnik,
  • ogólnie - dobry stan zdrowia. 

Szkolenie teoretyczne 60 godzin

Pierwsza część szkolenia, teoretyczna, obejmuje cykl wykładów poświęconych wiedzy lotniczej, w tym: aerodynamice, mechanice lotu, prawu i przepisom lotniczym, nawigacji, meteorologii, budowie i eksploatacji szybowców, budowie osprzętu, zasadach pilotażu szybowcowego, skokach spadochronowych, higienie lotniczej. Spotkania odbywają się od marca, w soboty i niedziele na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi, lub też codziennie w czasie wakacji letnich, jeśli uzbiera się odpowiednia liczba chętnych. Zakończeniem tego cyklu są egzaminy, sprawdzające wiedzę kandydata i dopuszczające do szkolenia praktycznego.

Szkolenie praktyczne ok. 60 lotów

Część praktyczna, szkolenie w powietrzu, zaczyna się po zaliczeniu teorii. Jest ono prowadzone na dwumiejscowym szybowcu SZD-9 bis 1E Bocian lub SZD-50-3 Puchacz, przy użyciu wyciągarki do startów. Program szkolenia zawiera m.in.: lot po prostej, nauka zakrętów, nauka startu za wyciągarką, nauka lądowania, budowę kręgu nadlotniskowego, sytuacje niebezpieczne podczas startu, nauka wyprowadzania z korkociągu, loty sprawdzające, loty samodzielne ( w sumie około 60 lotów w tym 10 samodzielnych.

Ważne!!! Praktyczne szkolenie szybowcowe trwa minimum 2 tygodnie przy sprzyjającej pogodzie i dyspozycyjności ucznia pilota. Grupa ustala z instruktorem dogodne terminy lotów, aby ukończyć szkolenie w ciągu jednego sezonu. Prosimy więc o odpowiednie zaplanowanie czasu wolnego na szkolenie praktyczne.

Po zakończeniu szkolenia uczeń pilot uzyskuje uprawnienia do lotów samodzielnych pod nadzorem instruktora na szybowcach dwu i jednomiejscowych, na których uczeń ma prawo je wykonywać. Dalsze szkolenie postępuje w kierunku nauki lotów z wykorzystaniem termiki, nauki holu za samolotem, nauki podstawowej akrobacji dla uzyskania licencji pilota szybowcowego. Licencję pilota szybowcowego PL(G) uzyskuje się po spełnieniu odpowiednich warunków oraz zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego przed Państwową Lotniczą Komisją Ezgaminacyjną. Posiadając licencję, pilot odpowiada samodzielnie za czynności lotnicze, nie wymaga zatem nadzoru instruktora podczas lotów.

Potem otwiera się droga do nieograniczonych możliwości doskonalenia swojej techniki pilotażu. A są to na pewno loty na akrobację szybowcową, loty żaglowe, loty falowe, przeloty kilkuset-kilometrowe!, udział w zawodach krajowych i światowych, może nawet udział w wyścigach szybowcowych Grand Prix. Przychodzi też taki czas, gdy można podzielić się swoim doświadczeniem z innymi i zostać instruktorem szybowcowym. Doświadczenie w szybownictwie ułatwia także start w lataniu samolotowym.

Warto wiedzieć, że szybownictwo jest w 99% przypadków początkiem życiowej, lotniczej pasji. Być pilotem szybowca to znaczy mieć ogromny przywilej doświadczania czegoś niespotykanego, co jest dane tylko nielicznym i co naprawdę wymyka się prawdziwej naturze człowieka. Bo przecież nie urodziliśmy się ze skrzydłami.

Więcej o lataniu szybowcowym, szkoleniu, itp. można przeczytać na stronie szybowce.com.

informacje o cenie szkolenia znajdziesz na stronie głównej w zakładce cennik.

Kandydaci na na kurs powinni na pierwsze zajęcia przynieść:

1. dokument potwierdzający tożsamość
2. dokument potwierdzający wykształcenie
3. orzeczenie lekarskie z certyfikowanego ośrodka medycyny lotniczej lub lekarza orzecznika
4. pieniądze za kurs